E-mailmarketing: Regels en richtlijnen

E-mailmarketing heeft zichzelf als communicatiemiddel inmiddels ruimschoots bewezen. Of het nou gaat om een e-mail nieuwsbrief, e-persbericht, e-flyer of e-uitnodiging, de voordelen zijn legio. Snelheid, perfecte meetbaarheid en lage kosten zijn de meest genoemde.

Echter met succes komt ook verantwoordelijkheid. Helaas wordt er nogal eens misbruik gemaakt van e-mail als medium. Om misbruik zoveel mogelijk te voorkomen, en om spammers aan te kunnen pakken, zijn er regels vastgelegd in de Telecommunicatiewet. Dat is op zich niet nieuw maar er zijn een aantal belangrijke wijzigingen doorgevoerd die per 1 oktober 2009 van kracht zijn.

Als e-mailmarketing serviceverlener juichen wij de gewijzigde wetgeving toe. Wat mag wel en wat mag niet volgens de wet en hoe gaat u daar het beste mee om? Wij zien het mede als onze verantwoordelijkheid om (potentiële) klanten te informeren over deze regelgeving en richtlijnen. Tevens biedt onze oplossing alle functies die nodig zijn om aan alle regels te voldoen.

Opsomming belangrijke punten:

  • Per 1 oktober 2009 geldt het opt-in principe ook voor de zakelijke markt
  • Het moet de ontvanger duidelijk zijn waarvoor toestemming wordt gegeven
  • De verzender dient opt-in te kunnen bewijzen
  • De identiteit en NAW gegevens van de afzender moeten duidelijk zijn
  • De regelgeving gaat in met terugwerkende kracht (dus ook bestaand bestand!)
  • Goed werkende opt-out mogelijkheid essentieel

Wat is spam?

Met name is de vraag van belang wanneer de verzending van e-mail berichten/nieuwsbrieven aangemerkt kan worden als spam en wanneer niet. Spam wordt gedefinieerd als unsolicitated bulk e-mail (UBE). Het betreft dus e-mail die ongevraagd (unsolicitated) en in grote hoeveelheden (bulk) wordt verstuurd.

  • Ongevraagd: verzending zonder dat de ontvanger van de e-mail vooraf aantoonbare, expliciete en op elk moment intrekbare toestemming voor de verzending van de e-mail heeft verleend;
  • Bulk: dat de e-mail deel uitmaakt van een grotere hoeveelheid e-mails die elk substantieel identiek zijn.

Een e-mail kan aangemerkt worden als spam als aan beide criteria is voldaan.

Meer weten of een afspraak maken? Klik hier of bel 036-5219320


LOKO Mailservice is een dienst van hallo,

Top     Home     Algemene voorwaarden     Contact